ვინ ვართ ჩვენ?

პროფესიული განათლების ცენტრი - პეც (აიპ)

პროფესიული განათლების ცენტრი – პეც, არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს, სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და მასწავლებლებს აძლევს საძუალებას ერთ სივრცეში მიიღონ ცოდნა და დაეუფლონ სასურველ პროფესიას.

Scroll to Top